مجتمع های قضائی تهران

نشانی  مجتمع های قضایی

 

 

-1  دادگاه های تجدید نظر استان تهران
نشانی: ساختمان مرکزی- ضلع شمالی ساختمان
39916-33916575- تلفن: 33982301
مناطق شهرداری: استان تهران  نمابر: 33114132


-2 دادگاه های کیفری استان تهران
نشانی: ساختمان مرکزی- طبقه اول- درب شیشه ای
39916-33906020-33916024- تلفن: 33916098
مناطق شهرداری: استان تهران 3114132- نمابر: 33916024


-3 حوزه ریاست کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران
نشانی: خیابان سپهبد قرنی- نبش خیابان سمیه- مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره)- طبقه 4
88895994-9 - تلفن: 88898044
مناطق شهرداری: استان تهران 88898008 - نمابر: 88898030


-4 دادگاه ویژه شاهد
نشانی: خیابان طالقانی- خیابا فرصت- نبش موزه شهدا
88306832- تلفن: 3
مناطق شهرداری: کیفری کشوری- مدنی استان تهران نمابر: 88306834


-5 مجتمع قضایی شهید بهشتی(ره)
نشانی: بالاتر از میدان فردوسی- خیابان سپهبد قرنی- نبش خیابان سمیه
1584753511 - کد پستی: 1599975733
88898005 - 88892843 و 7 -88895994- تلفن: 9
مناطق شهرداری: 12 و 11 و 6و 2 نمابر: 88898008
شماره شعبه: 1 الی 35 و 45 و 55


-6 مجتمع قضایی شهید صدر(ره)
نشانی:خیابان شهید مطهری (ره) – خیابان میرعماد- جنب فرمانداری تهران
90 ، 89 ، 87 ، 86 ، 81 ، 80 ،47 ؛ کد پستی: 1587973414 شعبات: 36 الی 44
88759780 -88750021- تلفن: 30
مناطق شهرداری: 7و 3 نمابر: 88759781


-7 مجتمع قضایی شهید مفتح(ره)
نشانی:شهر زیبا- خ مخابرات- میدا الغدیر- جنب کانون اصلاح و تربیت
44339700- تلفن: 8
کدپستی: 1474993356 شعبات: 206 الی 221
278 ( شعب خانواده) ، 277 ، 275 ، 274 ، 260 ، 258


-8 مجتمع قضایی شهید محلاتی(ره)
نشانی: اتوبان آهنگ – بلوار ابوذر- بین پل چهارم و پنجم
33800030-33801527-33813714- تلفن: 33800836
مناطق شهرداری: 15 و 14 33801424 - نمابر: 33831114
کدپستی: 1779665311 شعبات: 146 الی 156
1123 الی 1131


-9 مجتمع قضایی ولیعصر(عج)
نشانی: ضلع جنوبی پارک شهر- ساختمان روزنامه رسمی کشور
55604095-9-55638614-55602051- تلفن: 4
مناطق شهرداری: 12 و 11 نمابر: 55637721
کد پستی: 1114763641 شعبات: 1003 الی 1012 و 1014 و 1016 الی 1022 و 1024


-10 مجتمع قضایی شهید قدوسی(ره)
نشانی: خیابان استاد مطهری- کوه نور- خیابان 7- پلاک 43
88738346-88737430-88730489- تلفن: 88730449
نمابر: 88730533
مناطق شهرداری: 7و 6و 3


-11 مجتمع قضایی شهید مدرس(ره)
نشانی: میدان امام حسین(ع) – خیابان دماوند- بعد از سبلان- اول وحیدیه
91 ( حقوقی) ، 88 ،85 ، کد پستی: 1643898697 شعبات: 84
77819314 - تلفن: 8
مناطق شهرداری: 13 و 8و 4 نمابر: 77819313


-12 مجتمع قضایی بعثت
نشانی: ضلع شمالی ترمینال جنوب
55321520- تلفن: 5
مناطق شهرداری: 16 الی 19 نمابر: 55058844
195 ، 188 ، 187 ،183 ، 181 ، 177 ، کدپستی: 1188719563 شعبات: 176
1159 ،1158 ، 1156 ، 1155 ، 1142 الی 1148


-13 مجتمع قضایی قدس
نشانی: بلوار اشرفی اصفهانی- بالاتر از میدان پونک- نبش نیایش
44429355-8 - تلفن: 44429350
مناطق شهرداری: 10 و 5و 2 44429352 - نمابر: 3


-14 مجتمع قضایی شهید فهمیده(اطفال)
نشانی: اول اتوبان تهران کرج- نرسیده به عوارضی قدیم- خیابان آزادگان پلاک 144
44064467 - تلفن: 8
مناطق شهرداری: استان تهران نمابر: 44047575
1188 ،1186 ،1184 ، کدپستی: 1481655761 شعبات: 1183


-15 مجتمع قضایی عدالت(مجتمع الکترونیکی)
نشانی : میدان تجریش- خیابان فناخسرو( ثبت سابق) پلاک 73
276 ( حقوقی) ، 279 ، کدپستی: 1989811412 شعبات: 105 الی 112
1051 الی 1054 و 1072 (کیفری)
22727462 -22727480- تلفن: 4
مناطق شهرداری: 1 نمابر: 22727462


 -16 مجتمع قضایی خانواده (1)
نشانی: اتوبان شهید محلاتی- نبرد جنوبی- جنب آتش نشانی و شهرداری
33009129 -33009113 - تلفن: 9
مناطق شهرداری: 19 و 18 و 17 و 16 و 15 و 14 و 13 و 12 و 11 و 10 و 9 نمابر: 33004140


 -17 مجتمع قضایی خانواده (2)
نشانی: تهران - ضلع شمال شرقی میدان ونک- کوچه شهید مسعود صانعی
88773621 - تلفن: 2
مناطق شهرداری: 3 نمابر: 88798271
کدپستی: 1969913111 شعبات: 261 الی 273


-18 مجتمع قضایی شهید مطهری(ره)
نشانی: یافت آباد- بلوار معلم – بعد از میدان الغدیر – پلاک 126
66224468 - تلفن: 73
18 ، 17 ، 10 ، مناطق شهرداری: 9 نمابر: 66207766
،189 ، 186 ،185 ،184 ،182 ،180 ،179 ، کدپستی: 1276687111 شعبات: 178
1141 و 1149 الی 1153 191 ،190


-19 مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی
نشانی: خ انقلاب- حد فاصل پل کالج و چهارراه ولیعصر- خیابان سعید
66969590 و 63972000 - تلفن: 3
مناطق شهرداری: نمابر: 663974411 *روابط عمومی 66969595


-20 مجتمع قضایی شهید باهنر(ره)
نشانی: تهرانپارس- تقاطع خیابان شهید باقری و خیابان شهید عباسپور
77055630 - تلفن : 8
8-13 ، 4- مناطق شهرداری: 7 نمابر: 77055644
259 ، شعبات: 116 الی 129
287-280 خانواده) ،260


-21 مجتمع قضایی ارشاد
نشانی: تهران- خیابان مطهری – رویروی خیابان سلیمان خاطر
تلفن: 88763791
مناطق شهرداری: کلیه مناطق
1090 ، 1089 ، 1088 ، کدپستی: 1576637515 شعبات: 1084
-3__


22-   مرکز پاسخگویی 129
نشانی: خ کریمخان – خ ایرانشهر – خ آذرشهر – پلاک36