کلانتری های تهران


كلانتري هاي تهران
     رديف          يگان انتـظامي                     نشـــانـي                                 شماره تلفـن

       2       كلانترى 122 دربند     خيابان دربند ـ بالاتر ازميدان دربند       2711004     2712004

      3       كلانتري123 نياوران      خيابان شهيد باهنرـ بعد ازايستگاه خوزستان      2294289     2293137     22900550


      4      كلانتري162 فشم     رودبارقصران ـ ميدان فشم      0221322كد     2025-2024

      5     كلانتري163 اوين      خيابان مقدس اردبيلي قبل ازتقاطع تابناك      2044627     2050361

      6     كلانترى 164 ازگل      جاده لشگرك ـ اول ورودى شهرك قائم      2449397     2446644

      7     كلانترى 165 لواسان      لواسان بزرگ ـ روستاى رستان      0221465كد      3584 ـ 3300

      8     كلانتري 166 لشگرك     لواسان كوچك ـ قبل ازپل فلزي     0221452كد     22257      2787

      9     كلانترى 118 ستارخان      ستارخان ـ خيابان هشتم دريان نو      6509798     6501916

 10       كلانترى 133 شهرزيبا      آيت ا... كاشاني مقابل مسجد نظام مافى ‌ـ انتهاى كوى كيهان      4110000     4113948

 11       كلانترى 134 شهرك قدس       شهرك قدس ـ فاز1ـ خيابان ايران زمين ـ خيابان مهستان (فلامك)      8083131     8090084     8088541

 12       كلانترى 135 آزادي      ميدان آزادي ابتداى جاده مخصوص كرج ـ مقابل پل فرودگاه      4655380     4655859    4667788

 13       كلانترى 137 شهرآرا       شهرآرا ـ خيابان سى وهفتم       2256020       8268342      8273040

 14      كلانترى 138 جنت آباد     جنت آباد ـ شاهين شهر شمالي خيابان بهار     4407776     4416090     4405051

 15      كلانترى 139 مرزآباد      شهرك ژاندارمري بلوار مرزداران ـ بلوار ايثار      4217494          4235000

 16     كلانتري140 باغ فيض      خيابان اشرفى اصفهاني خيابان ناطق نوري      4402327      4712327

 17     كلانتري141 شهرك راه‌آهن     شهرك راه آهن ـ خيابان امير كبيرـ 35مترى گلها ـ ياس7      4702327      4712327

 18     كلانترى 142 كن      جاده سولقان ـ نرسيده به رودخانه         4300052        4304004      4300520

 19      كلانترى 102 پاسداران      خيابان پاسداران ـ نبش نيستان دهم      2547426     2547545

 20     كلانترى 120 سيدخندان     اتوبان رسالت ـ زير پل سيدخندان ـ جنب بيمارستان رسالت      866835     865564

 21     كلانترى 126 تهرانپارس     بزرگراه رسالت ـ خيابان خورشيد      7863333      7864222      7800660

 22     كلانترى 127 نارمك      اتوبان رسالت ـ اول خيابان كرمان ـ جنب پمپ بنزين      7897171     7809356      7898070

 23     كلانترى 128 تهران نو      خيابان پيروزي خيابان 5 نيروهوايي بالاتر از فلكه دوم دست چپ      7474000     7478888

 24     كلانترى 136 فرجام      خيابان شهيد آيت ـ خيابان فرجام ـ چهارراه وليعصرـ داخل وليعصر      7451041     7451093

 25     كلانترى 144 جواديه      جاده آبعلي سه راهى آزمايش      7348164     7332002

 26     كلانترى 147 گلبرگ     خيابان گلبرگ شرقي تقاطع اتوبان شهيد باقري     7492371     7491298
 
 27     كلانترى 190 شمس آباد     اتوبان رسالت ـ خيابان استاد بناى شمالي ميدان ملت     2506889      2302233       2302234

 28     كلانترى 108      خيابان آزادي روبروى راهنمايى و رانندگي      6923434

 29     كلانترى 111     هفت چنار ـ خيابان حسام السلطنه       5719830      5715451      5717030

 30     كلانترى 112      خيابان وليعصر ـ ميدان منيريه      6463424

 31     كلانترى 115     ميدان قزوين ـ خيابان قزوين ـ جنب شهردارى منطقه 11       546564      546119

 32     كلانترى 119     خيابان شمشيري روبروى دانشگاه      6699998      6695534

 33     كلانترى 129      خيابان وليعصر ـ ابتداى خيابان جامي      6403981     6467067

 34     كلانترى 149      امامزاده حسن ـ خيابان نظام الملك        5704499      5774665

 35     كلانترى 150      تهرانسر ـ روبروى بلوارگلها      4509700     4562000

 36     كلانترى 151     يافت آباد ـ ميدان الغدير     6811616

 37     كلانترى 152      خانى آباد نو ـ خيابان ميثاق      5000180      50055320

 38     كلانترى 153      شهرك وليعصر ـ خيابان ياران     6234444     6220047

 39     كلانترى 154     تقاطع جاده قديم و مخصوص ـ كاروانسرا سنگي    6007071    6007081
  
 40     كلانترى 155      خيابان انقلاب ـ خيابان ارديبهشت ـ بالاتر ازجوان مهر      6951348

 41     كلانترى 161     20مترى فلاح ـ خيابان قفيلي        5771894

 42     كلانترى 109   خيابان جمهوري ميذان بهارستان     3900000        3111116

 43     كلانترى 110    ميدان شهدا ـ خيابان15خرداد ـ ميدان ارك       3913794     3913040

 44     كلانترى 113     چهارراه گلوبندك ـ خيابان 15 خرداد ـ ميدان ارگ       3905593      3905591

 45     كلانترى 114     خيابان شهريورـ نرسيده به ميدان خراسان ـ خيابان آيت ا... سعيدي       3705959         3708888        3705125

 46     كلانترى 116      چهارراه مولوي بطرف ميدان مهديه ـخيابان شهيد اردستاني       5603334     5631818

 47     كلانترى 117      ميدان بهمن ـ اواسط 20مترى جواديه       5640155     5643015      5641228

 48     كلانترى 121     بزرگراه شهيد محلاتي خيابان دهم ـ فروردين باغ سليمانيه      3175652     3179555     3179333

 49      كلانترى 130      نازى آباد ـ هزاردستگاه      550966     550128

 50      كلانترى 132      اتوبان شهيد محلاتي نبرد جنوبي بالاتر از آتش‌نشاني      3700450     3709599

 51      كلانترى 156      افسريه ـ 15مترى دوم ـ نبش خيابان هفتم      3156566     3156665     3806060


 52      كلانترى 157      جاده خاوران ـبالاتر از ميدان آقانور      3876060     3860444

 53      كلانترى 158      اتوبان بعثت ـشهرك كيانشهر ـ خيابان كيخسرو      3887171

 54      كلانترى 160      خزانه بخارايى فلكه اول ـ خيابان مسجد جامع خزانه      555433     5520205     5060205

 55      كلانترى 169      جاده خاوران ـ روبروى ترمينال خاوران ـ بعد ازپمپ بنزين      3815955     3815956     3153110   

 56      كلانترى 131 شهرري      شهرري خيابان فدائيان اسلام نرسيده به ميدان شهرري      5905555     5659141

 57      كلانترى 167 دولت آباد      شهرري جاده سوم ـبالاتر ازچهارراه خط راه آهن ـنرسيده به فلكه بزرگ      3740324

 58      كلانترى 168 سيزده آبان      خيابان شهيد رجايي خيابان اصلى سيزده آبان      5003024

 59      كلانترى 170 كهريزك      جاده قديم قم ـ بعد از بهشت زهرا ـ روبروى مخابرات كهريزك      5201550

 60      كلانترى 171 صحن امام      اتوبان تهران ـ قم بعد از عوارضي      15- 5203801
 
 61      كلانترى 173 امين آباد      جاده امين آباد ـ جنب بيمارستان روانپزشكى رازي      3980898

 62      كلانترى 174 قيام دشت      جاده خاوران ـ شهرك قيام دشت 40متري      0292342     0292035

 63      كلانترى 175 باقرشهر       جاده قديم قم ـ نرسيده به سه راهى بهشت زهرا    5202250     5201564     5201565

 64     كلانترى 176 حسن آباد      جاده قديم قم ـ حسن آباد ـ بلوار امام خميني      0229322     0222323

 65      كلانترى 177 خاورشهر      جاده خاوران ـ‌خيابان اصلي شهرك خاورشهر     0221247     0223535

 66      كلانترى 204 وهن آباد      اتوبان تهران قم ـ پل وهن آباد ـ روستاى وهن آباد      0229342       0223241

 67      كلانترى 1 شهيد قدوسي      ورامين ـ خيابان شهيد قدوسي روبروى كارخانه قند    42020

 68      كلانترى 2 مركزي      ورامين ـ خيابان شهدا ـ جنب بنياد جانبازان       24242 

 69      كلانترى 3 شهيد بهشتي      ورامين ـ خيابان شهيد بهشتي جنب ستاد فرماندهي     24193

 70      كلانترى 18 قرچك       ورامين ـ قرچك ـ جنب آزمايشگاه       23434     

 71      كلانترى 15 باقر آباد      ورامين ـ باقرآباد ـ روبروى كارخانه جامپاس       31414     31415

 72      كلانترى 13 جوادآباد     ورامين ـ جوادآباد ـ بعد از بخشداري       2220     2120

 73      كلانترى پيشوا      ورامين ـ پيشوا ـ نرسيده به ميدان امام       22825     22525

 74      كلانترى 103 گاندي      ميدان ونك ـ خيابان گاندي       8776304     8776868

 75      كلانترى 104 عباس آباد      ميدان نيلوفر       8764045     8764046

 76      كلانترى 105 سنايي      خيابان ميرزاى شيرازي خيابان كامكار       8822580     8822122

 77      كلانترى 106 نامجو      خيابان شهيد نامجوـ ميدان گرگان       7558899     7541266

 78      كلانترى 107 فلسطين      ميدان فلسطين       6468477     6407152

 79      كلانترى 124 قلهك      قلهك ـ خيابان دولت       2601641     266344

 80      كلانترى 125 يوسف آباد      يوسف آباد ـ ميدان سيدجمال الدين       8793227  

 81      كلانترى 145 ونك     خيابان ونك ـ نرسيده به ميدان شيخ بهايي       8035000     8033316

 82     كلانترى 148 انقلاب اسلامي     خيابان انقلاب ـ مقابل وصال شيراز       6468455    6465933

 83     كلانترى 128 تهران نو     خيابان پنجم نيروى هوايي بالاتر از فلكه دوم هوايي       728997     724000