دادسراهای تهران

نشاني دادسراهاي تهران

دادسراي عمومي و انقلاب تهران ( مركز ) : تهران – نبش ميدان 15 خرداد

تلفن :   33 – 33111026   و   35051111

---------------------------------------------------------------------------------

مركز فوريت هاي قضايي دادسرا ( كشيك ) : تهران – ضلع شمالي پارك شهر – خيابان شهيد فياض بخش

تلفن :  4 -66722561

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي مستقر در مجتمع قضايي عدالت : تهران – بالاتر از ميدان تجريش ، خيابان فنا خسرو ( ثبت سابق )

تلفن :    22727469 -  22727470

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 1 شميران : تهران – خيابان شريعتي – پل صدر ، خيابان الهيه – پلاك 2

تلفن :    22000438 –  22009044 -  22606664 و   81- 22007379

ضابطين دادسرا : آگاهي شميرانات و كلانتري هاي 101 و 122 و 123 و 163 و 164

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  1  تهران

------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 2 سعادت آباد : تهران – سعادت آباد – خيابان علامه شمالي  – خيابان 18 غربي - پلاك 22

تلفن :   9 - 22078884

ضابطين دادسرا : آگاهي شمالغرب تهران و كلانتريهاي 163 و 118 و 134 و 137 و 139

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  2  تهران

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 3 ونك : تهران – ميدان ونك – ابتداي خيابان ملاصدرا – خيابان پرديس ، نبش كوچه زاينده  رود شرقي - پلاك 59

تلفن :   88881722 – 88881724 – 88883434

ضابطين دادسرا : كلانتريهاي 103 و 124 و 145

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  3  تهران

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 4 رسالت : تهران – فلكه دوم تهرانپارس – انتهاي خيابان جشنواره - جنب فرهنگسراي اشراق – كوچه نباتي

تلفن :   5 – 77341041

ضابطين دادسرا : آگاهي شمالشرق تهران و كلانتريهاي 102 و 120 و 126 و 127 و 128 و 144 و 147 و 164 و 190 و 210

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  13 و 8 و 4  تهران

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 5 صادقيه : تهران – فلكه دوم صادقيه – خيابان آيت الله كاشاني – بلوار ابوذر - نبش بوستان دوم

تلفن :   4 – 44089723  و  6 - 44092993

ضابطين دادسرا : آگاهي شمالغرب تهران و كلانتريهاي 133 و 135 و 138 و 140 و 142 و 143 و 146 و 209

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  22 و 5  تهران

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 6 خارك : تهران – خيابان انقلاب – خيابان خارك – روبروي دانشكده علوم قضايي

تلفن :  4 - 66713201  و  66713207

ضابطين دادسرا : پايگاه سوم آگاهي و پايگاه سوم اطلاعات و كلانتريهاي 125 و 148 و 104 و 105 و 106 و 107

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  6  تهران

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 7 سيد خندان ( امور مربوط به شهرداريها ) : تهران – سيد خندان – خيابان دبستان – انتهاي خيابان شهيد محمودي

تلفن :   9 – 88468503  و  9 - 86011002

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  7  تهران

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 9 فرودگاه : تهران – فرودگاه مهرآباد – جنب گمرك

تلفن :   66886900  و  44671124

ضابطين دادسرا : پليس فرودگاه مهرآباد و پليس امنيت ناجا و تمامي كلانتريهاي شهر تهران

--------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 10 هاشمي : تهران – خيابان آزادي – نبش خيابان خوش

تلقن :   5 – 66420443

ضابطين دادسرا : پايگاه هشتم آگاهي و كلانتريهاي 154 و 108 و 111 و 119 و 150

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  21 و 10 و 9

-----------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 11 ولي عصر ( عج ) : تهران – خيابان ولي عصر (عج) ، ميدان منيريه

تلقن :   2 – 55375750

ضابطين دادسرا : پايگاه هشتم آگاهي و كلانتريهاي 112 و 115 و 129

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  11  تهران

----------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 12 ( امام خميني ) : تهران - خيابان خيام  - ضلع شمالي پارك شهر – خيابان شهيد فياض بخش

تلفن :   4 – 66722561

ضابطين دادسرا : پايگاه هفتم و هشتم آگاهي و كلانتريهاي 109 و 113 و 116

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه  12  تهران

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 14 شهيد محلاتي : تهران – بلوار شهيد محلاتي - بلوار ابوذر – بين پل چهارم و پنجم

تلفن :   33800836  و  33813714

ضابطين دادسرا : پايگاه ششم آگاهي و كلانتريهاي 158 و 159 و 169 و 110 و 114 و 132 و 156 و 157

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  15 و 14  تهران

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 16 بعثت : تهران – ضلع شمالي ترمينال جنوب

تلفن :   5 - 55321520

ضابطين دادسرا : پايگاه هفتم و هشتم آگاهي و كلانتريهاي 117 و 130 و 152 و 160 و 208

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  19 و 16  تهران

------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 18 شهيد مطهري : تهران – جاده ساوه – چهارراه يافت آباد – بلوار معلم – بعد از ميدان معلم نبش خيابان حيدري - پلاك 216 - تلفن :   73 – 66224469

ضابطين دادسرا : پايگاه هشتم آگاهي و پايگاه بسيج ابوذر و كلانتريهاي 169 و 153 و 151 و 149

دعاوي كيفري (شكايات) مناطق  18 و 17  تهران

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 19 ( ويژه جرايم پزشكي و دارويي ) : تهران -  خيابان شهيد مطهري – بعد از قائم مقام فراهاني ، روبروي پست بانك - پلاك 284 - تلفن :    2 – 88328980  و  8 - 88328987

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي تهران و آگاهي مركز

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 20 انقلاب : تهران – خيابان شريعتي – نبش خيابان معلم

تلفن :   5 – 88415111

--------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 21 ( ويژه ارشاد ) : تهران – خيابان شهيد بهشتي – خيابان احمد قصير – جنب بيمارستان آسيا

تلفن  :   73 – 88732167

ضابطين دادسرا : اداره كل اجتماعي ناجا ي تهران بزرگ و پايگاههاي اول تا دهم اطلاعات و آگاهي و كلانتريهاي 154 و 143 و 105 و 124

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 22 ( ويژه امور اقتصادي ) : تهران – خيابان انقلاب – خيابان گارگر شمالي – خيابان فرصت شيرازي – كوچه مستعلي - تلفن :    66593401  و  3 - 66575860

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 23 ( امور نيابت ) : تهران – ضلع شمالي پارك شهر – خيابان شهيد فياض

تلفن :    66720422   و   66720499   و   66720088   و   4 -66722561

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

----------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 24 ( ويژه مبارزه با قاچاق و ارز ) : تهران – خيابان شريعتي – نبش معلم

تلفن :   5 – 88415111

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 25 ( امور سرپرستي ) : تهران – خيابان كريم خان زند - زير پل كريم خان – خيابان ايرانشهر - نبش ملكيان - پلاك 219 - تلفن :   8 – 88820086

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 26 ( بومهن ) : بومهن – بلوار امام خميني ( ره ) ، جنب كلانتري 206

تلفن :    76229966

-------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 27 ( امور جتايي ) : تهران – سه راه آذري – خيابان جرجاني – پلاك 20

تلفن :   6 – 66640620

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

-------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 28 ( ويژه كاركنان دولت و مطبوعات و رسانه ها ) : تهران – ميدان پانزده خرداد - دادسراي مركز – طبقه سوم - تلفن :   33111919 – 35051111

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي نا حيه 29 ( ويژه نوجوانان ) : تهران – اتوبان كرج – نرسيده به عوارضي قديم – خيابان آزادگان – پلاك 144

تلفن :    8 -  44064467

ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 31 ( جرايم رايانه اي ) : تهران – خيابان شريعتي - بالاتر از چهارراه طالقاني - نرسيده به بهار شيراز - نبش كوچه فرهاد 2 - تلفن :   6 - 77512034

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دادسراي ناحيه 32 ( راهور ) : تهران – خيابان آزادي – خيابان رودكي - ضلع جنوبي ساختمان راهنمايي و رانندگي - كوچه شهيد فرج اللهي - تلفن :    66325527  و  66436029

---------------------------------------------------------------------------

دادسراي امنيت ( مستقر در زندان اوين ) : تهران – اتوبان چمران – خيابان شهيد كچويي - زندان اوين

تلفن :   22432667