پزشکی قانونی ایران

نشاني مراكز ادارات كل پزشكي قانوني كشور

رديف

 استان

آدرس ساختمان مركزي

كد شهر

شماره تماس

نمابر

پست الكترونيك

1

آذربايجان شرقي

تبريز - خ وليعصر

 

0411

 3318400

3318138

as@lmo.ir

2

آدربايجان غربي

 اروميه - خ عمار - روبروي شهرداري منطقه3

 

0441

 3440007

3471872

ag@lmo.ir

3

 اردبيل

 اردبيل - شهرك كارشناسان - پشت اداره كل استاندارد

 

0451

7742247

7742246

ar@lmo.ir

4

 اصفهان

 اصفهان - فلكه فيض

 

0311

 6613426

6616310

es@lmo.ir

5

 ايلام

 ايلام - بلوار شهيد مدرس - جنب خبرگزاري جمهور اسلامي

 

0841

 3340690

3340680

il@lmo.com

6

 بوشهر

 بوشهر - ميدان آزادي

 

0771

 4545450

4545448

bu@lmo.ir

7

 تهران

 تهران - ضلع جنوبي پارك شهر -خ بهشت

 

021

 55618668

55616615

th@lmo.ir

8

 چهار محال و بختياري

 شهر كرد - چهارراه شريعتي

 

0381

 3331782

3330549

cb@lmo.ir

9

 خراسان رضوي

 مشهد - خ سناباد - چهارراه پل خاكي

 

0511

 8425946

8452100

khr@lmo.ir

10

 خراسان شمالي

 بجنورد - ميدان فردوسي -خ شهيد امامي - شهيد امامي 5

 

0584

 2239104

2239593

khs@lmo.ir

11

 خراسان جنوبي

 بيرجند - خ مدرس - انتهاي مدرس 4

 

0561

4-2213873

2220350

khj@lmo.ir

12

 خوزستان

 اهواز - كميلو - جنب دفتر فني شهرداري

 

0611

 3783047

3791701

kz@lmo.ir

13

 زنجان

 زنجان - خ اعتماديه - خ شهرداري - نبش خ سوم غربي - پلاك 16

 

0241

 4224511

4223848

zn@lmo.ir

14

 سمنان

 سمنان - م سعدي - بلوار قدس - روبروي دانشگاه انقلاب

 

0231

 3330118

3320715

sm@lmo.ir

15

 سيستان و بلوچستان

 زاهدان - خ دانشگاه - م دكتر حسابي

 

0541

 3474364

3424371

sb@lmo.ir

16

 فارس

 شيراز - م معلم - سه راه همت جنوبي - كيلومتر يك كمربندي معالي آباد

 

0711

 6307343

6307292

fr@lmo.ir

17

 قزوين

 قزوين - م ولي عصر - بلوار شهيد بهشتي

 

0281

 3343090

3343042

qz@lmo.ir

18

 قم

بلوار شهید خداکرم، بعداز ترمینال مسافربری، روبروی دانشگاه پردیس

 

0251

6641207-9

6641204

qm@lmo.ir

19

 كردستان

 سنندج - خ شهيد تعريف - جنب بيمارستان شهيد قاضي

 

0871

3285480

3285481

kd@lmo.ir

20

 كرمان

 كرمان - خ خواجو - سه راه اتو رفسنجان

0341

 2520580

2521681

kr@lmo.ir

21

 كرمانشاه

 كرمانشاه - بلوار كيانشهر - ابتداي شهرك رسالت

 

0831

 8322106

8322056

ks@lmo.ir

22

 كهكيلويه و بوير احمد

 ياسوج - خ شريعتي - كوچه هجرت 3

 

0741

 2229764

2223616

kb@lmo.ir

23

 گلستان

 گرگان - بلوار كمربندي - روبروي شهرك حافظ

 

0171

 6620302

6621304

gs@lmo.ir

24

 گيلان

 رشت - چهارراه استقامت

 

0131

 5534983

5540820

gl@lmo.ir

25

 لرستان

 خرم آباد - م 22 بهمن - بلوار ولي عصر - خ 60 متري مديريت

 

0661

 3201071

3201071

lr@lmo.ir

26

 مازندران

 ساري - بلوار آزادي - انتهاي خ بعثت

 

0151

 2268630

2256612

mz@lmo.ir

27

 مركزي

 اراك - خ هپكو - فاز 2 بهشتي

 

0861

 4032261

4032140

mr@lmo.ir

28

 هرمزگان

 بند عباس - بلوار امام خميني - خ مدرس - جنب اداره آگاهي

 

0761

 4313008

4313005

hr@lmo.ir

29

 همدان

 همدان - م فلسطين - روبروي دانشكده مهندسي

 

0811

 4224936

4224450

hm@lmo.ir

30

 يزد

 يزد - خ فرخي - كوچه دادگستري - جنب دادگستري

0351

 6269999

6269334

yz@lmo.ir